Biografia

Kalendarium

1945

6 grudnia, godz. 22.45
Narodziny Rafała Grzegorza Mikołaja Wojaczka.
16 grudnia
Chrzest w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Mikołowie.

1947

7 maja
Urodziny brata, Andrzeja Feliksa Wojaczka.

1952

1 września
Początek nauki R.W. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

1959

lipiec
Kurs żeglarski w ośrodku ZHP w Wiśle Wielkiej przy Jeziorze Goczałkowickim.
1 września
Początek nauki R.W. w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki przy ul.Żwirki i Wigury w Mikołowie.
wrzesień
R.W. urządza w domu mały warsztat stolarski.

1961

lipiec-sierpień
Obóz żeglarski na Mazurach(kurs sternika jachtowego)
wrzesień
Przeniesienie R.W. do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach Ligocie, ul. Panewicka 13(kl. XB).

1962

marzec
Zarejestrowanie R.W. w Poradni Antyalkoholowej.
kwiecień
Pierwsza potwierdzona próba samobójcza R.W. (w czasie nieobecności rodziców odkręca kurki od gazu i przecina przeguby obu rąk w wannnie).
wrzesień
Przeprowadzka R.W. do kędzierzyna-Koźla(do ojca); początkowo nauka w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kozielskiej 28, a po krótkim czasie w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących.

1963

maj
Kolejna próba samobócza R.W. w mieszkaniu ojca w Kędzierzynie-Koźlu(odkręcenie gazu oraz podcięcie żył); Obraz był ładny - kałuża krwi, coraz więcej jej było i ciągły syk ulatniającego się gazu
początek lipca
Egzaminy wstępne na polonistykę Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjęcie na studia
październik
Uczestnictwo(wraz z Jerzy Kronholdem) w Turnieju Jednego Wiersza

1964

luty
R.W. nie uzyskuje zaliczenia z łaciny u prof. Adama Heinza z powodu licznych nieobecności
17 czerwca
Opinia dra psychiatrii Leonarda Fingera: nie może studiować na żadnej wyższej uczelni. Psychopatia (pkt IV Karty zdrowia kandydata na wyższe uczelnie) unieożliwia R.W. ponowne zdawanie na studia.
wrzesień
Przyjazd do Wrocławia i zaieszkanie u brata na ul. Przelot 17.
10 września
Próba samobójcza przy pomocy żyletki(w domu brata)
wrzesień
Dwutygondiowy okres prac w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczanie we Wrocławiu(jako dyspozytor samochodowy
listopad
Zamieszkanie w sublokatorce przy ul. Stolarskiej 79

1965

marzec
Poznanie Tymoteusza Karpowicza(stałe wizyty w redakcji Odry).
7-22 maja
Pobyt na oddziale w Klinice Psychiatrycznej we Wrocławiu; poznanie Anny Kowalskiej(staż pielęgniarski)
grudzień
Debiut poetycki w Poezji nr 1

1966

11 stycznia, godz. 10.00
Ślub z Anną Kowalską
2 marca
Poznanie Janusza Stycznia i wprowadzenie R.W. do środowiska literackiego
17 marca
Poznanie Teresy Ziomber i początek ponad trzyletniego związku
15 czerwca
Narodziny córki Dagmary

1967

maj
Awantura pod restauracją Silesia w Mikołowie(przepychanki, pyskówki, rozbicie szyby)
ok. 20 października
Obrażenie kilku osób i powieszenie na wieszaku portiera W.Cz. w Klubie Związków Twórczych w czasie wizyty pisarzy z NRD

1968

2 maj
Wysłanie maszynopisu Sezonu do Wydawnictwa Literackiego

1969

15 maja
Awantura w Klubie Dziennikarza, R.W. wybija ciałem szybę w drzwiach lub witrynie; mając do wyboru 12 dni aresztu lub zapłacenie kosztu wstawienia szyby, reguluje rachunek
maj
Ukazanie się debiutanckiego tomu Sezon w Wydawnictwie Literackim.
jesień
Odrzucenie podania R.W. o przyjęcie do Związku Literatów Polskich

1970

kwiecień
Druga książka poetycka: Inna bajka(Ossolineum).

1971

28 stycznia
Lekkie uszkodzenie ciała Ludwika Gułaja-Korzeniowskiego(rozbicie na czole filiżanki) w Empiku
8 marca
Powstanie ostatniego wiersza(Zmierzch łagodnie rozsupłał i kryzys twórczy R.W.
16 marca
Poznanie Elżbiety Fediuk w Krakowie na przedstawieniu dyplomowym Gry w zabijanego Ionesco na scenie PWST w Krakowie
14 kwietnia
Spoliczkowanie o godz. 18.30 portiera w Klubie Książki i Prasy we Wrocławiu.
16 kwietnia
zobowiązanie się na piśmie do niprzychodzenia do Klubu Książki i Prasy w stanie nietrzeźwym.
3 maja
Pobyt w Mikołowie; spotkanie z Rudolfem Szwajcerem
5 maja
Poby w Kędzierzynie-Koźlu u ojca.
7 maja
Powrót do Wrocławia
8 maja
Ostatni pobyt w Mikołowie
10 maja (po godz. 22.00)
Samobójstwo R.W. w pokoju sublokatorskim przy ul. Lindego 12 przy pomocy leków
14 maja
Pogrzeb na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida.
Kalendarium pochodzi z książki Wojaczek Wielokrotny