Śmierć nie znalazŁa jeszcze właściwego wyrazu

Choć pierwszy śnieg już pada
Włosy wciąż mi rosną