Więcej niż słowa

Boli mnie głowa jako w Wszechświecie
Tak i na Ziemi - na pewne ścięcie?

Boli mnie serce tak w dzień jak w nudną
Noc - czyżby zastrzyk benzyny czuło?

Boli mnie dłoń gdy piszę wiersz - prozę
Jak i podcieram się - utną nożem?

Boli mnie noga chociaż dziewczyna
Wie, że nie tańczę - wyrwą mi z tyłka?

Boli mnie głowa, serce, dłoń, noga
Jakby to były więcej niż słowa!
18 II 1970