Mojej bolesnej

Mojej bolesnej
przynoszę wszystką krew
to ciężkie światło nocy
niech zakwitnie
słońcem w Jej dniu

Mojej bolesnej
oddaję wszystek oddech
to drzewo niech szumi
w Jej duszną noc

Mojej bolesnej
śnię dobrą śmierć

29 V 1966