***

Uspokój się, mój śnie, jej nie ma
Ale ona jest
    aż serce ścisłe,
kryształ strachu
Ona jest, mój śnie
    aż krew zbielała

Nie ma jej, ona w każdym płomyku
ostatnie serce,
śmiertelny wiersz

Nie ma jej, ona w każdym oddechu,
echo

12/13 VII 1966